Privacybeleid

Privé gegevens zijn privé!
Jouw privacy is belangrijk voor ons en doen wij er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Om jou duidelijkheid te geven over waar wij jouw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring.

In het kort maar duidelijk.
1.) We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld.

2.) We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om jouw toestemming.

Communicatie
Als onderdeel van onze dienst informeren we je via e-mail, pushbericht of sms. Dit op basis van jouw communicatievoorkeuren. Je kunt jouw voorkeuren eenvoudig zelf inzien of wijzigen via jouw online account. In sommige gevallen informeren we je met specifieke berichten als onderdeel van onze dienst, zoals factuur alerts en betalingsherinneringen.

1. Algemeen
Jon Karelse Intercoiffure IJsselstein ingeschreven onder het nummer 30017883 bij de Kamer van Koophandel, Jon Karelse Veenendaal ingeschreven onder het nummer 30101373 bij de Kamer van Koophandel en Roghias Hair B.V. ingeschreven onder het nummer 30176294 bij de Kamer van Koophandel (hierna “Jon Karelse”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op van de mobiele app van Jon Karelse.
Jon Karelse leeft als Nederlandse vennootschap de Nederlandse Algemene verordening gegevensbescherming na die ingaat per 25 mei 2018.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden
2.1. De gegevens die je met ons deelt bewaren wij volgende gegevens voor verdere verwerking: je e-mailadres en je interesse en of je inschrijft op onze nieuwsbrief. Je kan je ten allen tijde uitschrijven door dit verzoek te melden aan ijsselstein@jonkarelse.nl
2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld
Bepaalde gegevens worden verzameld via Geofencing. Zij kunnen enkel gelezen worden door Jon Karelse en de app ontwikkelaar en leverancier van het kassasysteem. Het gaat om: 1°) Locatie gegevens 2°) het type en de versie van jouw smartphone en 3°) Aankoophistorie.
2.3. De persoonsgegevens die met commerciële partners worden gedeeld.
Er worden geen gegevens gedeeld.
2.4. Locatie van de verzamelde gegevens
De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers binnen Europa of Amerika. Onze gegevensverwerkers en beheerders zijn ons intern cloud-gebaseerd beheersysteem.

3. Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verzameld om je te kwalificeren en aanbieden en relevant voordeel te kunnen bieden.
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gedeeld met derden. De gegevens worden wel gebruikt voor marketingdoeleinden van Jon Karelse. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan ijsselstein@jonkarelse.nl
3.3. Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Jon Karelse.

5. Recht van toegang en verbetering
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail ijsselstein@jonkarelse.nl of per brief aan het adres in artikel 1, mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
Je bent geheel vrij om je persoonsgegevens al dan niet aan Jon Karelse mee te delen. Voor bepaalde diensten zijn je persoonsgegevens echter wel noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren.

6. Recht van verzet
Je kan je recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan ijsselstein@jonkarelse.nl

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Jon Karelse heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld via de app te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Jon Karelse aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Jon Karelse houdt eraan je ervan te verwittigen dat de mobiele app links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Jon Karelse niet controleert en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Jon Karelse. Jon Karelse is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Jon Karelse raadt je dus aan om aandachtig elk privacybeleid van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van onze.